Oddílové info září 2018

První podzimní trénink bude ve středu 12. 9.  jako obvykle 17:00 – 19:00. Sraz v Třešňovce.

Ve středu 19. 9. jdeme společně v rámci tréninku na žákovské štafety do Krčáku. Hlaste se do přihláškové knihy.

Zimní soustředění 11. – 13. ledna,  také se hlaste, ať víme kolik nás bude.

Oddílové příspěvky:
500 Kč/dítě za I. pololetí šk. roku plaťte na oddílové číslo účtu: 2001054851/2010 , nejlépe obratem. Případně v hotovosti na tréninku. Sourozenci platí 800 Kč/obě děti. Do poznámky pro příjemce napište „oddílové příspěvky“.