Mistrovství republiky v rogainingu, 23. - 24. 6. 2012, Hvězdov
Rozpis mistrovství republiky v rogainingu 2012
Pořádající subjekt: OK Roztoky, oddíl orientačního běhu
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Datum konání: 23. - 24. 6. 2012
Centrum závodu: Hvězdov, restaurace Na Blízalce
Druh závodu:
- mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 až neděle 12:00)
- veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (sobota 18:00 až neděle 6:00)
- veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (sobota 12:00 až sobota 18:00)
Prostor závodu: oblast bývalého vojenského prostoru Ralsko, Polomené hory. Prostor závodu je vymezen na jihozápadě silnicí Bělá pod Bezdězem – Doksy – Jestřebí, na severozápadě spojnicí Provodín – Brenná – Mimoň, na severu silnicí Mimoň – Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře – Chrastěná a na východě spojnicí Chrastěná – Dolní Krupá
Terén: rozmanitý, pahorkatý s čedičovými kopci, pískovcová skalní města, místy rovinatý, nadmořská výška 260 - 690 m. n. m. Většinou zalesněný se středně hustou sítí komunikací, vyskytují se strmé svahy, bažiny, skály, pastviny, obora, území těžby uranu jakož i několik více či méně vysídlených sídel
Mapa: speciálka pro rogaining, měřítko 1 : 50 000, e = 10 m, stav 04/2012, vodovzdorně upravená
Systém ražení: elektronický (SPORTident). Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip! Pro závod na 24 hodin je nutno použít pouze čipy řady 6. Týmy, které už předem plánují navštívit nižší počet kontrol, mohou běžet s čipem verze 5, ale nebudou jim uznány žádné kontroly nad rámec jeho kapacity (33 kontrol). Čipy bude také možné zapůjčit při prezentaci za poplatek 50 kč za čip.
Kategorie:
- 24 hodin (MO, WO, XO, MV, WV, XV, MJ, WJ, XJ)
- 12 hodin (MO 12, WO 12, XO 12)
- 6 hodin (MO 6, WO 6, XO 6, MJ6, WJ6, XJ6, HDR)
Vysvětlení kategorií:
- M (tým tvoří výhradně muži)
- W (tým tvoří výhradně ženy)
- X (v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena)
- V (veteránská kategorie, všichni členové týmu jsou věku 40 let nebo starší)
- J (juniorská kategorie, všichni členové týmu jsou věku 20 let nebo mladší)
- HDR - výletní kategorie pro rodiče s dětmi, v týmu je minimálně jedna osoba mladší 16 let. Trať nebude fáborkována :-)
Tým tvoří 2 - 5 závodníků.
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby nad 18 let.
V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu. Do ČAR je možno zaregistrovat se bezplatně při prezentaci.
Všichni startující jsou povinni při prezentaci podepsat prohlášení, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Startovné: (pro účastníky závodu na 24 a 12 hodin)
- při platbě do 20. 5. - Kč 450,-/za jednoho člena týmu
- při platbě do 15. 6. - Kč 550,-/za jednoho člena týmu
- při pozdější platbě - Kč 650,-/za jednoho člena týmu
Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné v blízkosti centra, sociální zařízení, a občerstvení v centru během závodu (Hash house). Dále jako vždy spoustu nezapomenutelných zážitků.
(pro účastníky závodu na 6 hodin)
- při platbě do 20. 5. - Kč 250,-/za jednoho člena týmu
- při platbě do 15. 6. - Kč 350,-/za jednoho člena týmu
- při pozdější platbě - Kč 450,-/za jednoho člena týmu
Startovné zahrnuje cenu mapy, parkovné, sociální zařízení, občerstvení po závodě a nezapomenutelné zážitky. Zájemci o nocování, zaplatí při prezentaci poplatek 50 korun za jednu noc ve stanu.
Přihlášky: On-line přihláškovým systémem na webu závodu
Nouzově se lze přihlásit e-mailem na adrese mcr2012@rogaining.cz. Tento e-mail slouží též pro dotazy. Poštovní adresa: OK Roztoky, Smetanova 1320, 252 63 Roztoky.
Přihláška musí obsahovat název týmu, jména členů týmu a jejich data narození, zvolenou kategorii, čísla čipů, popřípadě požadavek na jejich zapůjčení a kontaktní e-mail.
Způsob platby: Startovné je třeba uhradit převodem na bankovní účet číslo 670100-2200554162/6210 vedený u mBank. Při platbě je rozhodující datum uskutečnění transakce. U přihlášek realizovaných přes web vyplňte údaje o platbě (variabilní symbol, zpráva pro příjemce) podle pokynů, které se vám zobrazí po úspěšné registraci. U přihlášek zaslaných e-mailem či poštou uvádějte do zprávy pro příjemce název týmu a jméno jednoho člena týmu. Ostatní platby (půjčovné za čipy, ubytování) se hradí na místě v hotovosti.
Ubytování: pro závodníky na 24 hodin výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru. Závodníci na 12 (případně na 6) hodin mohou využít ubytování v okolí – Doksy, Staré Splavy, Mimoň.
Program: (pátek 22. 6.)
- 18:00 - 23:00 - prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin
(sobota 23. 6.)
- 8:00 - 9:30 - prezentace účastníků závodu (závodníci na 12 hodin se mohou prezentovat až do 15:30)
- 9:00 - 9:30 - plombování čipů závodu na 24 hodin
- 10:00 - výdej závodních map pro závody na 24 a 6 hodin
- 12:00 - start závodu na 24 a 6 hodin
- 15:00 - 15:30 - plombování čipů závodu na 12 hodin
- 16:00 - výdej závodních map pro závod na 12 hodin
- 17:00 - otevření Hash house
- 18:00 - konec závodu na 6 hodin
- 18:00 - start závodu na 12 hodin
- 20:00 - vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
(neděle 24. 6.)
- 6:00 - konec závodu na 12 hodin
- 9:00 - vyhlášení závodu na 12 hodin
- 12:00 - konec závodu na 24 hodin
- 13:00 - uzavření Hash house
- 14:00 - vyhlášení výsledků závodu na 24 hodin
Výdej map:
- sobota, 23. 6. v 10:00 hodin - pro závod na 24 a 6 hodin
- sobota, 23. 6. v 16:00 hodin - pro závod na 12 hodin
Hromadný start:
- sobota, 23. 6. ve 12:00 hodin - závod na 24 a 6 hodin
- sobota, 23. 6. v 18:00 hodin - závod na 12 hodin
Ukončení závodu:
- sobota, 23. 6. v 18:00 hodin - závod na 6 hodin
- neděle, 24. 6. v 6:00 hodin - závod na 12 hodin
- neděle, 24. 6. ve 12:00 hodin - závod na 24 hodin
Způsob hodnocení: kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Parkování: ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele
Doprava: vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje. V naléhavých případech je pořadatel schopen zprostředkovat dopravu z Doks či z Ralska do centra v pátek večer.
Občerstvení: během závodu v centru (Hash house). Dále bude po celou dobu otevřen pořadatelský bufet, nabízející jednoduchý sortiment - pivo, párky, koláčky, čaj a káva, případně i další dobroty – guláš, utopenci atp.
Školka: po dohodě a pouze pro kategorii 6 hodin bude k dispozici školka. Školku je nutno dojednat individuálně předem, bereme pouze přiměřeně samostatné děti.
Funkcionáři závodu:
- ředitel: Jiří Bělohlávek
- zástupce ředitele: Jitka Klinkerová
- hlavní rozhodčí: František Pašek
- stavba tratí: Tomáš Landovský a Pavel Procházka
- provoz Hash house: Andy Straková a Lucia Macková
Informace: na webu závodu - http://roz.ini.cz/rog12 nebo e-mailem: mcr2012@rogaining.cz.
Upozornění: závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce. Pravidla pro pohyb v oboře a území po těžbě uranu budou upřesněna v pokynech.
Schvalovací doložka: rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v březnu 2012
© 2011 Fanda Pašek