POKYNY

- prezentace 15.45 – 18.00

- start 16.00 – 18.00 (400 m po modrých fáborcích)

- cíl (600 m – společná cesta s cestou na start)

- startovné (20,- předem přihlášení, 40,- na místě a po termínu)

- vyhlášení (dnes nebude – snad bude provedeno na dalších závodech PPŽ)

- mapa (1 : 5 000, E = 2 m, stav 2011, není vodovzdorně upravena)

- popisy (jen vyvěšené na opsání)

- ražení (původně jsme chtěli použít částečně Sportident, ale nakonec se bude razit pouze klasicky do papírových průkazek, čip si tedy neberte)

- kontroly (klasické velké stojany s lampiony)

- pozor, některé padlé stromy jsou kresleny jako vývraty

- pozor, okraje korun stromů jsou někde kresleny jako vysoký les

- přísný zákaz vstupu na koleje! Postupy jsou vedeny tak, aby nemělo nejmenší smysl na koleje lézt. Proto použijte k překonání kolejí podchod (týká se všech kategorií na postupu z kontroly č. 48)

- v terénu je spousta kontrol, dejte pozor, zda - li razíte tu správnou

- trať T5 má více kontrol než políček na průkazce. Poslední kontroly ražte v logickém pořadí na řádek pod poslední políčka.

- linie je značená oranžovými fáborky plus v některých místech šipkami křídou na zem

- za chybějící kontrolu v kategorii H10L, D10L a HDR bude připočteno 10 minut